Safety Channel by Fullmark
Of het nu gaat om veiligheid op de werkvloer,
op weg van of naar het werk, thuis of tijdens het beoefenen van onze hobby,
Fullmark beoogt steeds hetzelfde doel:
ieder van ons informeren, opleiden en sensibiliseren
om ongevallen te vermijden!

Veiligheidscultuur

De campagnes van Fullmark zijn op de eerste plaats bedoeld om de veiligheidscultuur van uw onderneming te ontwikkelen.

Wij zullen dit onderwerp in een van thema's van onze campagne uitvoeriger bespreken. Wanneer het onderwerp in uw bedrijf wordt behandeld, zult u een link naar een specifieke pagina ontvangen.

Samengevat:

De veiligheidscultuur is een onderdeel van de bedrijfscultuur. We kunnen de veiligheidscultuur definiëren als het geheel van de praktijken die door de belangrijkste betrokken actoren worden ontwikkeld en herhaald om de risico’s van hun beroep te beheersen.

De veiligheidscultuur ontwikkelen:

  • Is rekening houden met ALLE menselijke en structurele factoren (in plaats van zich op een enkel punt te concentreren)
  • Is ervoor zorgen dat de veiligheid overal in het bedrijf zichtbaar is (veiligheid die niet wordt gezien, wordt niet beleefd)
  • Is erop toezien dat de hiërarchische lijn het goede voorbeeld geeft
  • Is afwijkingen blootleggen, overtredingen niet accepteren en onmiddellijk ingrijpen.

fullmarkNoodzaak om de teams te motiveren:

In principe zou het niet moeilijk mogen zijn om iemand voor veilig gedrag te motiveren. Niemand wil het slachtoffer zijn van een ongeval. Toch moet u uw personeel voortdurend herinneren aan de voorschriften en het gewenste gedrag. De “visuele” herinnering is veruit het meest doeltreffend. We onthouden minstens 60% van wat we zien (zeker als het om felle keuren gaat en de boodschap een humoristische toets heeft), maar we onthouden slechts 20% van wat we horen!

Straf en beloning volstaan niet

Een goede manager moet in staat zijn om goed gedrag aan zijn team te "verkopen." Met andere woorden, hij moet zijn mensen overtuigen. Dat is de essentiële voorwaarde om hun gedrag te veranderen.

Het sanctiesysteem moet door iedereen als legitiem worden beschouwd. De veiligheidscultuur uit zich in het besef dat iedereen betrokken moet zijn bij veiligheid en dat het gedrag van elk individu gevolgen kan hebben voor de veiligheid van een ander. Ik kan een sanctie dus makkelijk aanvaarden, omdat ze mij beschermt!

U mag iemand wijzen op een alleenstaande (onopzettelijke) fout, maar moet ze niet noodzakelijk bestraffen. Maar een herhaalde fout moet onderzocht en eventueel bestraft worden.

Veiligheidscultuur en productiviteit

"Dwarsliggers" beweren vaak dat veiligheid ten koste gaat van productiviteit. Men kan dergelijke bezwaren beschouwen als de klassieke weerstand tegen verandering.

In de praktijk blijkt dat ondernemingen die zich het meest op de veiligheid toeleggen, ondernemingen met een zeer lage frequentie- en ernstgraad, vaak ook het meest productief zijn.