Safety Channel by Fullmark
Of het nu gaat om veiligheid op de werkvloer,
op weg van of naar het werk, thuis of tijdens het beoefenen van onze hobby,
Fullmark beoogt steeds hetzelfde doel:
ieder van ons informeren, opleiden en sensibiliseren
om ongevallen te vermijden!

Houding en gedrag

Haast, slordigheid, verstrooidheid, het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het negeren van voorschriften die men kent, het verwaarlozen van de procedures... er is geen gebrek aan ongevallen die verband houden met het gedrag!

Als men de menselijke factor over het hoofd ziet, heeft zelfs de meest geavanceerde techniek haar grenzen.

Waarom nemen mensen risico’s?

fullmarkMensen hebben een diepgewortelde neiging om af en toe risico's te nemen. Her verlangen naar gevaar verschilt van de persoon tot persoon, maar het komt bij iedereen voor.

Dat gaat van de chauffeur die te snel rijdt, tot de avonturier die in gevaarlijke stroomversnellingen aan canyoning doet.

Veilig gedrag is dus niet noodzakelijk natuurlijk gedrag. Daarom moeten we in het bedrijf alles in het werk stellen om de drang naar risico te kanaliseren en een veilig gedrag te motiveren.

Hoe kunt u uw teams aanzetten tot veilig gedrag?

  • Wijs op de gevaren: We moeten een gevaar herkennen voor we stil kunnen staan bij de gevolgen van ons gedrag voor onze veiligheid. De campagne zal de grote categorieën van gevaren die ons omringen aan het licht brengen.
  • Breek met de gewoonte: Uw manier om uw mensen bewust te maken van de veiligheid is ongetwijfeld goed. Maar het kan geen kwaad om van aanpak te veranderen: op die manier doorbreekt u de sleur en prikkelt u de belangstelling van uw team.
  • Blijf hameren op de risico's: De mens is geneigd om gevaar te onderschatten (zeker als het niet erg spectaculair is). En toch weten we dat "domme" ongevallen heel wat "verloren dagen" veroorzaken.
  • Benadruk dat de veiligheid een essentiële waarde is voor het bedrijf: Dat is een onmisbare voorwaarde opdat men zich bewust zou worden van gevaren. Wat niet in de verf wordt gezet, wordt snel als onbelangrijk ervaren. Breng de campagne dus op strategische plaatsen van het bedrijf op de voorgrond, zodat iedereen er elke dag mee geconfronteerd wordt.
  • Toon het team dat gevaar kan worden bestreden: Als u dat niet doet, "vergeten" de mensen het gevaar om rustig te kunnen blijven werken. Dit aspect van de campagne illustreert dat we gevaar kunnen vermijden door ons gedrag en onze houding aan te passen.
  • Geef de veiligheidsmaatregelen een positieve waarde: Ze worden vaak als lastige verplichtingen ervaren (het dragen van PBM…). De campagne zal u helpen om de veiligheidsmaatregelen voor iedereen "logisch", positief en natuurlijk te maken.
  • Toon duidelijk welk gedrag aanvaard wordt en welke houdingen niet aanvaard worden in het bedrijf. De visuals van de campagne zullen dit op een eenvoudige en treffende wijze symboliseren.
  • Associeer veilig gedrag met professionaliteit. Laat zien dat een vakman veilig werkt. Iemand die de voorschriften niet respecteert, is een amateur die niet thuishoort bij de vaklui.