Safety Channel by Fullmark
Of het nu gaat om veiligheid op de werkvloer,
op weg van of naar het werk, thuis of tijdens het beoefenen van onze hobby,
Fullmark beoogt steeds hetzelfde doel:
ieder van ons informeren, opleiden en sensibiliseren
om ongevallen te vermijden!

De prijs van een ongeval

cout accident

Elk arbeidsongeval kost de werkgever gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro !

Elk jaar overlijden wereldwijd 350.000 werknemers als gevolg van een arbeidsongeval. De eerste prijs van elk ongeval is een menselijke prijs. Hij kan niet in cijfers worden uitgedrukt.

Maar als we de economische kosten van die 350.000 ongevallen berekenen, blijken ze twintig keer hoger te zijn dan alle openbare ontwikkelingshulp op wereldvlak !

Sommige mensen denken dat de verzekering alle kosten van een ongeval betaalt. Dat is niet zo! Het bedrag van 10.000 tot 20.000 euro is het bedrag dat de onderneming zelf betaalt, na aftrek van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen.

Het zijn gemiddelde kosten. Dat betekent dat sommige ongevallen tien keer goedkoper zijn en andere tien keer duurder. Dit gemiddelde wordt algemeen aanvaard door alle bedrijven die de directe en indirecte kosten van een ongeval volledig en tot in de details hebben berekend.

De directe kosten

 • Opvang van het slachtoffer, eerste hulp, beheer van het ongeval
 • Aandeel van de werkgever in de medische kosten
 • Aandeel van de werkgever in de uitkeringen tijdens de afwezigheid
 • Eventuele materiële schade of productieverlies tijdens het ongeval, schade op de plaats van het ongeval (als bijvoorbeeld een pallet met een vliegtuigonderdeel, een duur chemisch product, kwetsbare elektronische componenten op de vloer valt...)

De indirecte kosten

 • Gevolgen van de paniek na het ongeval
 • Werkonderbreking van de collega's
 • Vertraging van de productie
 • Kosten van een uitzendkracht om het slachtoffer te vervangen
 • Opleiding van de vervanger, lagere productiviteit
 • Administratiekosten voor de hiërarchische lijn: grondige studie van het ongeval, opstellen van een rapport, presentatie van het rapport...
 • De kosten van het schoonmaken, repareren, opruimen, herinrichten enz. na een materieel ongeval
 • Aan de verzekeringskassen te betalen premies. Deze bijdragen verschillen afhankelijk van de omvang en de risico's van het bedrijf. Hoe meer ongevallen een onderneming noteert, hoe hoger de premies die ze betaalt.

En dan hebben we het nog niet eens over de enorme kosten van een mogelijke gerechtelijke vervolging als het ongeval het resultaat is van een verzuim vanwege het management...